DEUTSCHES KASTRATIONSZENTRUMKomitee zur Rettung der herrenlosen Tiere
Unter der Schirmherrschaft der TIERHILFE SÜDEN e.V.


Wo finden Sie uns?

Sie finden uns in der Studentenstadt!

Adresse auf der Karte

Weniger herrenlose Tiere

Indem Sie unsere Postkarten kaufen, retten Sie Straßentiere

     

     Das Zentrum finanziert seine Tätigkeit aus Spenden
     IBAN: BG32UBBS80021424718610 - BIC UBBSBGSF, Inhaber: THS-Filiale

       Wir danken allen, die uns unterstützen!

 

Liste der Spender für Mai 2011      

Pavel Denkov Boyanka Georgieva Dimiter Dimitrov
Violeta Vassileva Alegra Marinova Elizabeta Chukurska
Rossitsa Ivanova Julyan Valchev Lubomir Lambrev
Diana Stamboldzhieva Ivan Nachev Lilya Ivanova
Nadezda Ivanova Petko Hristov Slavyana Aleksova
Nikolay Platinarov Slaviya Georgieva Metody Niyaumov
Svetla Bogdanova Peter Assenov Ktoyan Minchev
Olga Hristova Galya Viteva Miniyo Dimitrov
Rumiana Kushchu Mariana Bakalova Georgy Nikolov
Ivanela Kuzmanova Peter Assenov Lubomira Mineva
Mariana Alexandrina Zdravkova Sashka Vangelova
Lilyana Georgieva Sasho Stanchev Arman Tiurabyan
Tanya Kuzmanova Nedyalka Nedelcheva Miglena Dermendzhieva
Tony Georgieva Anelya Totkova Georgy Ivanov
Sofia Stoyanova Rayna Maneva Danyela Kardachka
Miniyo Dimitrov Krasimir Todorov Stefan Anglelov
Margarita Pavlova Viktorya Miteva Maritsa Adris
Anelya Totkova Mariya Gergova Leta Dimova
Borislava Virtualno Borika Stanislavova Nina Kovacheva
Georgy Petrov Kristina Zhelyazkova Maryana Apostolova
Anna Lacheva Petra Pavlova Valeriya Peeva
Spas Ivanov Margarita Vateva Ekaterina Geargieva
Tanya Kuzmanova Georgy Panchev
Snezhana Besarabova Alexandra Zdravkova