НЕМСКИ КАСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪРКомитет за спасяване на безстопанствените животни - клон „Юг“
(под егидата на TIERHILFE SÜDEN e.V.)

ПРИЮТ„ВТОРИ ШАНС“

Новини

За връзка с нас използвайте телефон +359884983001

Къде да ни откриете

Ще ни откриете в Студентски град!

Вижте нашия адрес на картата

За по-малко бездомни животни

Купувайки от нашите картички Вие подпомагате дейността по спасяване на бездомни животни към немския кастрационен център КСБЖ-Юг-клон.

01.06.2012
     През 2011 г. реализирахме съвместен проект с „Екоравновесие“, наречен „Учи с мен“. Този проект има за цел повишаване на квалификацията и условията на работа в приюта в кв. Сеславци, както и подобряване на условията, при които се гледат животните. Стремежът ни бе да предадем опита си по отношение на някои по-добри практики, методи и прийоми, които не застрашават живота на кучетата, за да няма повече кучета, които излизат с проблеми и умират на улицата. Дадохме възможност на опериращите и обслужващи лекари от „Екоравновесие“ да дойдат на открити уроци в клиниката на факултета по ветеринарна медицина и да видят на живо начини на кастрация и подготовка за кастрации. Преди това на няколко пъти бяхме в приюта в кв. Сеславци, за да проследим работата на там практикуващите лекари и да обърнем внимание на пропуските които допускат - под наблюдението на гл. асистент, който след това да наблегне на грешките. При първото ни посещение в приюта в кв. Сеславци присъствахме на кастрация на две женски кучета. Операциите бяха извършени в екип от двама ветеринарни лекари при спазване на основните правила на ветеринарно-медицинската хирургична практика. Проведохме разговор с лекарите в приюта по отношение на асептика и антесептика (правила за намаляване и унищожаване на микроорганизмите по време на операции) в хирургичните зали, операционното поле и подготовката на хирурга. Получихме уверение, че всички нередности в това отношение ще бъдат отстранени до следващото ни посещение. Колегите бяха изключително добре настроени и изразиха готовността си да повишат своята квалификация, както и да се съобразят с препоръките ни.
     При второто ни посещение в кв. Сеславци отчетохме напредък - напр. лекарите вече бяха облечени в стерилни престилки. Разбира се имаше още пропуски, за които д-р Златева даде обстойни пояснения. Обяснихме, че целта ни не е да злепоставяме лекарите, а да спомогнем за това работата им да достигне едно добро ниво, така че да буди повече доверие, а също така че немските дарители в лицето на „Тиерхилфе Зюден” застават до тях, за да ги научим, че всяко животно заслужава хуманно отношение - от залавянето му, кастрацията, до пускането му обратно на свобода