DEUTSCHES KASTRATIONSZENTRUMKomitee zur Rettung der herrenlosen Tiere
Unter der Schirmherrschaft der TIERHILFE SÜDEN e.V.


Wo finden Sie uns?

Sie finden uns in der Studentenstadt!

Adresse auf der Karte

Weniger herrenlose Tiere

Indem Sie unsere Postkarten kaufen, retten Sie Straßentiere

Условия за използване на сайта на Немски кастрационен център

     Като използвате интернет-страницата на Немски кастрационен център Вие се съгласявате със следните условия и правила:

Каква информация събираме за посетителите на нашата страница?
      Ние не събираме никаква уникална информация за посетителите на уебсайта (като Вашето име, адрес на електронна поща и др.) освен ако потребителите не предоставят съзнателно и изрично такава информация. Нашата система регистрира информация като време, тип на браузър, език на браузъра и ІР адрес. Тази информация се използва от нас за да предоставим по-добрo обслужване на ползвателите на нашия сайт.

С кого делим информацията си?
      На спонсори и други трети страни може да бъде предоставена само обща информация за посетителите на нашия сайт. Ние не разкриваме лични данни на никоя трета страна без Ваше съгласие. Например, ние може да разкрием колко често даден потребител посещава страницата на Немски кастрационен център или кои ключови думи най-често се използват с ключовата дума „кастриране“. Имайте предвид, че ние можe да разкрием ваши лични данни ако законът или властите ги изискват.

Кого да попитам ако имам допълнителни въпроси?
      Не се колебайте да ни потърсите по всяко време - ние ще отговорим на всичките Ви допълнителни въпроси. Нашият е-мейл адрес е admin@ksbj.eu.


      Без да ограничаваме предшестващото, Немски кастрационен център няма при никакви обстоятелства да носи отговорност за забавяния или нарушения при работата, причинени директно или индиректно от природни бедствия, сили, или причини вън от нашия контрол, липса на Интернет, повреда на компютърните съоръжения, повреда в телекомуникационните съоръжения, повреда на друга апаратура, нарушение в електроподаването, стачки, работни спорове, бунтове, цивилни разбории, недостиг на материал или трудова сила, пожари, наводнения, бури, действия на трети лица, или загуба на или промяна на отопление, осветление, или климатизация.

      Тези условия съставят цялото съглашение между страните по дадения въпрос и заменят всички предишни или временни споразумения, писмени или устни, отнасящи се до въпроса. Вякакви претенции относно клаузите на Условията за ползване ще бъдат приемани само ако са писмени и подписани от Немски кастрационен център.